Reference

 

Linklaters Prague – výuka češtiny anglických rodilých mluvčí (kontakt: William Morrison, JD.) Singular Czech- expresní překlady publikací o společné zemědělské politice EU, cca 500 stran, (kontakt: www.singular.cz)
Agens Int.- tlumočení obchodních jednání v oblasti rozvoje lidských zdrojů a čerpání ze strukturálních fondů EU Alstom Power- překlady(např. manuál bezpečnosti práce na zdvihacích zařízeních, sestavení/demontáž jeřábu, tlumočení, www.alstom.com/czech-republic/cs/)
2S Agency– překlady podkladů pro obchodní jednání (kontaktní osoba: Ing. Eva Šmejkalová) Městský úřad Bílina- překlady projektové dokumentace a tlumočení v rámci čerpání z fondů EU
Celostátní spolek KPUFO – vedení zahraniční korespondence (www.kpufo.cz) detektivní kanceláře(H+P agency Miroslav Hanke – překlady smluv, tlumočení, obchodní telefonáty v rámci česko-saské spolupráce, dále pakEUT cz- detektivní společnost (www.eurounitra.cz )  – překlady, tlumočení)
Městská policie Bílina – tlumočení při projektech česko-saské spolupráce bezpečnostních sborů ( Mezinárodní střelecký pohár) HB AUTO (Hartridge Ltd.) –obchodní korespondence a telefonáty (diagnostické technologie)
BB MAXI – SRN, Schwarzenberg – Slévárny – zprostředkování pracovních příležitostí pro občany ČR dobrovolnický překladatelský servis pro Českou katolickou charitu, pobočka Teplice
Euroconsultants CZ – překlady projektové dokumentace (např. projekt využití vodíku jako alternativního paliva k stlačenému zemnímu plynu) pro projektové období 2007-2013 Resumé diplomových prací studentů VŠ (např. Fakulta sociálních věd UK, Právnická fakulta MU aj.)

výuka zaměstnanců dalších firem a institucí (např. Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Fakulta životního prostředí UJEP, Kooperativa, AGC, Snoeks Automotive CZ, Krajská zdravotní, Alstom Power atd.)

Contact Form Powered By : XYZScripts.com